நிலைத்திருக்கும் ஆற்றலைக், இன்சைடர்: முற்றிலும் படிக்கவேண்டியது!

ஆண் உறுப்பை நல்ல நிலையில் வைத்திருப்பதில் மிக முக்கியமான காரணி, அது ஆரோக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உணர வேண்டும். இதன் பொருள் ஆண் உறுப்பு மிகவும் இறுக்கமாக இல்லை, அல்லது மிகச் சிறியது, அல்லது அதன் செயல்பாட்டில் சிக்கல் உள்ளது. இது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஒரு மனிதனின் புரோஸ்டேட்டில் சில சிக்கல்கள் இருந்தால், அது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஒரு பெரிய புரோஸ்டேட் உடலின் மற்ற பகுதிகளிலும் வலியைக் குறிக்கும். புரோஸ்டேட் பிரச்சினைகளில் இது மிகவும் பொதுவானது. எனவே நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? உங்கள் புரோஸ்டேட் ஆரோக்கியமாகவும் வலுவாகவும் இருக்க எனக்கு சில குறிப்புகள் உள்ளன: அதை முழுமையாகவும் தளர்வாகவும் வைத்திருங்கள். நீங்கள் முழுதாக உணர விரும்புகிறீர்கள், முழு புரோஸ்டேட் என்றால் அது தளர்வானது மற்றும் இறுக்கமாக இல்லை. உங்களிடம் ஒரு சிறிய அல்லது முழு புரோஸ்டேட் இருப்பதைக் கண்டால், உங்கள் புரோஸ்டேட் சுரப்பி அநேகமாக அதே அளவு இல்லை. உங்களுக்கு சில சிக்கல்கள் இருந்தால் உங்கள் புரோஸ்டேட்டை பெரியதாகவும் அதிக உணர்திறன் கொண்டதாகவும் மாற்றலாம். உங்கள் புரோஸ்டேட்டை பெரிதாகவும் அதிக உணர்திறனுடனும் மாற்றுவதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கே: சிக்கலுக்கு சிகிச்சையளிக்கவும். உங்கள் மருந்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். புரோஸ்டேட்டைச் சுற்றியுள்ள பகுதியை அதிக உணர்திறன் கொண்டதாக மாற்ற பயிற்சிகள் செய்யுங்கள். ஒரு பதிவை வைத்திருங்கள்.

சமீபத்திய மதிப்புரைகள்

Climax Control

Climax Control

Emin Weiss

உச்சகட்டத்தை தாமதப்படுத்த விரும்பினால் Climax Control சரியானது, அது ஏன்? நுகர்வோரின் சோதனைகளைப் பார...

VigRX Delay Spray

VigRX Delay Spray

Emin Weiss

க்ளைமாக்ஸை வெளியே கொண்டு வர VigRX தாமதம் தெளிப்பு நன்றாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் என்ன காரணம்? வாங்குப...