អំណាច, តើការទិញសាកសមដែរឬទេ? អានបន្ត!

ខ្ញុំមិនណែនាំផលិតផលសម្រាប់ថាមពលបន្ថែមទេតែជាផលិតផលសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំហៅថា“ អំណាចផ្លូវភេទ” ។

ថាមពលផ្លូវភេទឬថាមពលយោគៈគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីជីវិតផ្លូវភេទផ្ទាល់ខ្លួន។ យូហ្គាថាមពលយូហ្គាមានពីរផ្នែក៖ ទីមួយខ្ញុំប្រើផលិតផលដើម្បីពង្រឹងក្រុមសាច់ដុំនៃត្រគាកនិងភ្លៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីពង្រឹងភាពស្រើបស្រាលនិងភាពរីករាយខាងផ្លូវភេទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយទី ២ ខ្ញុំកំពុងប្រើផលិតផលជួយឱ្យខ្ញុំមានបន្ថែមទៀត។ ភាពសប្បាយរីករាយនិងអំណាចផ្លូវភេទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែនៅលើគ្រែប៉ុណ្ណោះទេ។ នៅពេលយើងនិយាយអំពីការរួមភេទយើងកំពុងនិយាយអំពីការរីករាយខាងផ្លូវភេទ។ នោះជាការរួមភេទហើយខ្ញុំចង់អោយរាងកាយរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនិងរីករាយ។ ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបាននូវអារម្មណ៍រីករាយខាងផ្លូវភេទតាមធម្មជាតិរបស់រាងកាយខ្ញុំវាចាំបាច់ត្រូវដឹងថាវាជាអ្វីនិងរបៀបប្រើវា។

អំណាចផ្លូវភេទមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈានដល់ចំណុចកំពូលល្អប្រសើរនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញវានិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសាច់ដុំឆ្អឹងនិងសរសៃពួរនៃរាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកសម្រាប់ភាពរីករាយនិងការបំពេញពេញមួយជីវិតនិងការមានកម្លាំងផ្លូវភេទធម្មជាតិរបស់រាងកាយជារបស់អ្នក។ ខ្ញុំបានបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់យោគៈនិងយោគៈរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំចុងក្រោយហើយខ្ញុំដឹងពីរបៀបប្រើថាមពលផ្លូវភេទនៅក្នុងរាងកាយនិងគំនិតខ្ញុំដើម្បីបង្កើតភាពរីករាយនិងថាមពលផ្លូវភេទកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងលើផ្លូវភេទរបស់យើងថែមទៀត។

ការពិនិត្យថ្មី

Zeus

Zeus

Emin Weiss

Zeus ច្បាស់ជាមធ្យោបាយល្អបំផុតមួយដើម្បីបង្កើនថាមពលនិងការ Erektion ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចជាមូលហេតុ? ការក្រ...

Saw Palmetto

Saw Palmetto

Emin Weiss

បច្ចុប្បន្ន Saw Palmetto ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំបូន្មានពិតប្រាកដប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពមានការកើនឡើងយ៉ា...

Vimax

Vimax

Emin Weiss

Vimax បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា Vimax សម្ងាត់ដ៏ពិតមួយប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងអតីតកាលថ្មីៗ...